Om patientmedverkan

Ny studie visar att lärande nätverk spelar en viktig roll för kroniskt sjuka i en samhällskris

Texten nedan är kopierad från: https://nyheter.ki.se/ny-studie-visar-att-larande-natverk-spelar-en-viktig-roll-for-kroniskt-sjuka-i-en-samhallskris I en nyligen publicerad studie från forskningsprogrammet Patienten i Förarsätet på Karolinska Institutet, undersöker författarna vilken roll nätverk kan spela

Read More »