Om Forum Spetspatient

Denna sajt drivs av Forum Spetspatient.

Forum Spetspatient är en organisation med syfte att stimulera och stötta samhällets omställning från vård till hälsa med ett tydligt patient- och närståendeperspektiv. Organisationen arbetar med systemperspektiv i de “organisatoriska mellanrummen” och vill komplettera det arbete som görs av andra parter, såsom patient- och närståendeorganisationer, vård- och omsorgsgivare, myndigheter, forskare, företag och andra. 

Om du har frågor får du gärna kontakta Helena Conning, e-post >>>

Tycker du ockå att detta är viktigt?

Då kan du bli stödmedlem i Forum Spetspatient. 

Stödmedlemskap kan erhållas av enskild person eller organisation som vill verka för de frågor som Forum Spetspatient driver (se ovan). 

Inträdesavgift för stödmedlemmar är 500 kronor. Du kan swisha till: 123 185 96 28 eller betala till bankgiro: 5451-0821.

Uppge namn och mailadress!