Ny publikation om spetspatienters egenvård- ur deras eget perspektiv

Texten nedan är kopierad från: https://ki.se/lime/ny-publikation-om-spetspatienters-egenvard-ur-deras-eget-perspektiv Den 16 november 2022 publicerades en ny studie om spetspatienter: “Meeting the Burden of Self-management: Qualitative Study Investigating the Empowering Behaviors of Patients and Informal Caregivers” i Journal of Participatory Medicine. En av medförfattarna tillika spetspatient och forskare i Patienten i Förarsätet, Sara Riggare, intervjuas här om studien. Vilka… Fortsätt läsa Ny publikation om spetspatienters egenvård- ur deras eget perspektiv

Ny studie visar att lärande nätverk spelar en viktig roll för kroniskt sjuka i en samhällskris

Texten nedan är kopierad från: https://nyheter.ki.se/ny-studie-visar-att-larande-natverk-spelar-en-viktig-roll-for-kroniskt-sjuka-i-en-samhallskris I en nyligen publicerad studie från forskningsprogrammet Patienten i Förarsätet på Karolinska Institutet, undersöker författarna vilken roll nätverk kan spela för kroniskt sjuka i en samhällskris som COVID-19 pandemin utgjorde. Carolina Wannheden, senior forskningsspecialist och medförfattare till studien, vilka är de viktigaste resultaten?Resultaten visar hur viktigt det var för… Fortsätt läsa Ny studie visar att lärande nätverk spelar en viktig roll för kroniskt sjuka i en samhällskris

Rapport om patient- och närstående-samverkan

Varför ska vi samverka mellan intressenter med olika kompetenser, erfarenheter och förutsättningar? Detta adresseras i rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård, men också hur samverkan ska möjliggöras. Rapporten visar på vikten av kulturella och strukturella förändringar för att skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan. “Vi hoppas att rapporten… Fortsätt läsa Rapport om patient- och närstående-samverkan