Rapport om patient- och närstående-samverkan

Varför ska vi samverka mellan intressenter med olika kompetenser, erfarenheter och förutsättningar? Detta adresseras i rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård, men också hur samverkan ska möjliggöras. Rapporten visar på vikten av kulturella och strukturella förändringar för att skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan. ”Vi hoppas att rapporten… Fortsätt läsa Rapport om patient- och närstående-samverkan

Ny vetenskaplig artikel om spetspatienter

Texten nedan är kopierad från https://nyheter.ki.se/ny-publikation-fran-patienten-i-forarsatet-spetspatienters-upplevelser-av-covid-19-pandemin I en nyligen publicerad studie i BMJ Open undersöker författarna hur spetspatienters engagemang och upplevelser var under den tidiga Covid- 19 pandemin. Spetspatienter kan definieras som patienter eller anhöriga som använder sina erfarenheter och kunskaper för att förbättra deras egna eller anhörigas vårdsituation och /eller sjukvården. Hej Hanna Jansson,… Fortsätt läsa Ny vetenskaplig artikel om spetspatienter

Spetspatienter på konferens för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården

Under tre dagars konferens ”The International Forum on Quality and Safety in Healthcare” i Göteborg deltog ett 30-tal patienter och samtalade med människor från hela världen som vill förbättra hälso- och sjuvkården. PEP-Square var en monter för Professional Experienced Person. Under dagarna spelades det in Spetspodd – lyssna här >>> Dessutom delade patienterna för först gången ut ”Patient Choice Award” med motiveringen: … Fortsätt läsa Spetspatienter på konferens för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter