XXX Vad är en spetspatient? (OLD)

En spetspatient är en öppet egenerfaren patient eller närstående som använder sina spetskompetenser för att förbättra sin egen/närståendes vårdsituation och dessutom i många fall även arbetar för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet.

Spetspatienter tar sig ofta an de utmaningar de ställs inför på ett kreativt sätt och vi tycker att de kan ses som innovatörer. Man blir inte frivilligt spetspatient utan det är något man känner sig tvingad att bli för att kunna hantera och navigera det komplexa sjukvårdssystemet.

Ordet ”spetspatient” myntades av Sara Riggare, som också är ansvarig för den här sidan, för att hon saknade ett svenskt ord som beskrev alla de patienter och närstående som hon träffat på genom åren, som trots många gånger stora och svåra hälsoutmaningar gör så mycket de kan för att hjälpa sig själva eller en närstående.

Läs mer på Forum Spetspatient

Se filmer från Konferens Spetspatienter 2019

Lyssna på Spetspodden