Kunniga patienter kostar mindre

I en vetenskaplig artikel från 2013 beskriver Hibbard och kollegor att patienter som är kunniga och engagerade i sin hälsa och hälso- och sjukvård använder vårdens tjänster mer effektivt och kostar därmed mindre. Patienters “aktiveringsnivå” delas i studien in i fyra steg där nivå 1 är de minst engagerade patienterna. Skillnaderna i kostnad mellan de minst aktiva och de mest aktiva uppgick till mellan 8 och 21%.

Källa: Hibbard JH, Greene J, Overton V (2013) Patients with lower activation associated with higher costs; delivery systems should know their patients’ “scores.” Health Aff (Millwood) 32, (2) 216–222.

Kommentera gärna här!