“Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”

Denna rapport handlar om spetspatienter. Ordet spetspatient kom till som ett försök att återta ordet patient och vända det till något positivt, på liknande sätt som homosexuella har återtagit ordet bög. Orden vi använder formar våra värderingar. Ordet ’patient’ kommer från grekiskan och betyder ”den som lider”. Och det stämmer ju att förr i tiden så var det mycket lidande förknippat med att vara patient. Det fanns helt enkelt inte särskilt mycket man kunde göra om någon drabbades av sjukdom eller skada. Tack vare forskning och utveckling har stora framsteg gjorts. Vi har numera effektiva behandlingar för många sjukdomar och en del kan till och med botas helt. Exempelvis så var diabetes en dödlig sjukdom innan hormonet insulin upptäcktes på 1920-talet och personer med reumatiska sjukdomar kändes förr lätt igen på sina förvridna händer med kraftiga ledskador. Förbätt- rade läkemedel har lett till att numera endast ett fåtal personer med reumatiska sjukdomar får den typen av skador. Ett annat exempel: innan Arvid Carlsson och kollegor upptäckte dopaminets funktion i hjärnan på 1950-talet så levde få med diagnosen Parkinson längre än 10 år. Vi har alltså mycket att glädjas åt inom detta område men ordet patient betyder fortfarande ”den som lider” och det präglar synen på oss som lever med kroniska och långvariga sjukdomar.

Utdrag ur förordet till rapporten “Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”

Kommentera gärna här!