Ny vetenskaplig artikel om spetspatienter

Texten nedan är kopierad från https://nyheter.ki.se/ny-publikation-fran-patienten-i-forarsatet-spetspatienters-upplevelser-av-covid-19-pandemin I en nyligen publicerad studie i BMJ Open undersöker författarna hur spetspatienters engagemang och upplevelser var under den tidiga Covid- 19 pandemin. Spetspatienter kan definieras som patienter eller anhöriga som använder sina erfarenheter och kunskaper för att förbättra deras egna eller anhörigas vårdsituation och /eller sjukvården. Hej Hanna Jansson,… Fortsätt läsa Ny vetenskaplig artikel om spetspatienter

Kunniga patienter kostar mindre

I en vetenskaplig artikel från 2013 beskriver Hibbard och kollegor att patienter som är kunniga och engagerade i sin hälsa och hälso- och sjukvård använder vårdens tjänster mer effektivt och kostar därmed mindre. Patienters “aktiveringsnivå” delas i studien in i fyra steg där nivå 1 är de minst engagerade patienterna. Skillnaderna i kostnad mellan de… Fortsätt läsa Kunniga patienter kostar mindre