Doktorsavhandling om vardagsvetenskap

Den 25 mars 2022 försvarade Sara Riggare framgångsrikt sin doktorsavhandling i Nijmegen i Nederländerna. Detta innebär att Sara då blev doktor i medicinsk vetenskap. Hennes avhandling har titeln “Personal science in Parkinson’s disease: a patient-led research study”. Personal science blir på svenska vardagsvetenskap och avhandlingen kan laddas ner här ->>>

Licentiatavhandling om spetspatienter

“Paving the way : the second generation of e-patients, their experiences, actions and driving forces”  Författare: Therese Scott Duncan “This thesis shows different levels of being an e-patient. The e-patient movement is thriving towards generating own data, being early adopters of new solutions, and evolves as innovators, as in contrast to other active patients and… Fortsätt läsa Licentiatavhandling om spetspatienter