“Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring”

Detta är den andra rapporten om spetspatienter. Den första rapporten bar titeln ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Den gavs ut i januari 2019 i form av en antologi som visade hur långt projektet Spetspatienter hade kommit då. I rapporten du läser just nu har vi i projektet utvecklat begreppet spetspatienter och dess innebörd… Fortsätt läsa “Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring”

“Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”

Denna rapport handlar om spetspatienter. Ordet spetspatient kom till som ett försök att återta ordet patient och vända det till något positivt, på liknande sätt som homosexuella har återtagit ordet bög. Orden vi använder formar våra värderingar. Ordet ’patient’ kommer från grekiskan och betyder ”den som lider”. Och det stämmer ju att förr i tiden… Fortsätt läsa “Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”