“Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring”

Detta är den andra rapporten om spetspatienter. Den första rapporten bar titeln ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Den gavs ut i januari 2019 i form av en antologi som visade hur långt projektet Spetspatienter hade kommit då. I rapporten du läser just nu har vi i projektet utvecklat begreppet spetspatienter och dess innebörd ytterligare. Under projektets gång har även målsättningen vidareutvecklats. Från att främst verka för fler patienter som vet, kan och vill mer och ett samhälle som kan möta deras behov, så är målet numera att etablera en diagnosoberoende samverkansplattform för patient- och närståendefrågor. I ett första steg har den ideella organisationen Forum Spetspatient (www.forumspetspatient.se) bildats. Vår förhoppning är att det ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter och andra patienter/närstående, patientorganisationer, vårdgivare, huvudmän, forskning, life-sciencebolag med flera. Dessutom arbetar vi även fortsättningsvis för att stärka och inspirera enskilda patienter och närstående.

Utdrag ur förordet till rapporten “Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring”

1 kommentar

  1. Jag gillar verkligen ambitionen att skapa en diagnosoberoende samverkansplattform för patient- och närståendefrågor!

Kommentera gärna här!