“Patientens röst i pandemin”

Den 24 november 2020 genomfördes en informell workshop med bred förankring på temat ”Patientens röst i pandemin”. Deltagarna kom från både etablerade och nybildade organisationer med patient- och närståendeperspektiv. En lista över inbjudna personer och organisationer finns sist i denna rapport.

Inbjudan hade kommit från arbetsgruppen krisberedskap och resiliens som är en av arbetsgrupperna till regeringens samverkansprogram för hälsa och life science. Workshopen genomfördes med stöd av Vinnova.

Vid workshopen inbjöds de som var intresserade av att konkretisera workshopens bedömningar och förslag att arbeta vidare i en mindre grupp. Här presenterar vi våra synpunkter och förslag. Vi hoppas att materialet kan ge underlag för fortsatt arbete!

Rapporten skriven av: Sara Riggare och Peter Carstedt i samarbete med Lise Lidbäck, Eva- Maria Dufva, Mattias Millbro, Emma Mårtensson och Sören Berg. Samtliga deltagare vid workshopen har getts möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.

Kommentera gärna här!