Vi vill ha en vård som är stödjande istället för störande

Många är av den bestämda uppfattningen att vårt system för sjuk-, hälsovård och omsorg måste förändras. Åsikterna om vad vi behöver istället kan dock variera avsevärt. Nedan finns ett förslag som tagits fram gemensamt av Hanna Svensson, Sara Riggare och Elisabeth Björck Orvehed. Vi har alla långvarig och omfattande patienterfarenhet och anser att vården idag alltför ofta är störande. Vi vill att vården på alla nivåer ska vara stödjande.

 • I en stödjande vård skapas bättre hälsa gemensamt av aktörer på alla nivåer. Patientutbildning ska ligga i fokus så att de patienter som kan och vill ska kunna vara så självgående som möjligt.
 • För att en stödjande vård ska fungera måste patientens kunskaper, möjligheter, värderingar och prioriteringar tas på allvar.
 • En stödjande vård består av summan av de insatser patienten själv gör för att må så bra som möjligt tillsammans med stöd och behandling från den professionella hälso- och sjukvården.
 • En stödjande vård är transparent. All information som rör patienten ska snarast göras tillgänglig för patienten och i förekommande fall vårdnadshavare. Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag accepteras.
Vi vill ha en vård som är stödjande istället för störande.

Bilden i detta inlägg kan ses som en symbol för vården idag: det finns utstakade vägar som vårdsystemet tycker att vi patienter ska följa. När vi patienter bryter ny mark för att hitta genvägar i de krångliga regelverken och arbetssätten så sätts snabbt upp ett staket för att styra oss tillbaka på systemets väg. Vi vill inte ha fler staket. Vi vill inte att vården ska vara störande. Vi vill istället att patienter och personal jobbar tillsammans för att gemensamt bygga det nya vårdsystemet som vi verkligen behöver: en stödjande vård.

Vad tycker du? Dela gärna din syn på dessa frågor i kommentarerna.

1 kommentar

 1. När man söker vård pga sjukdom så är det viktig att få rätt hjälp
  Därför är det viktigt att de olika delarna av sjukvården sammarbetar
  Det är mycket viktigt att de lyssnar på patienten
  Ja vården ska va mer transparant
  Men det är viktig med intighet så att information om patienter används i fel syfte.
  Mer teknik behövs i sjukvården för att patienter och sjukvården ska lyckas med bättre förutsättningar för bra vård

  Det är patienter som är kunder
  Deras åsikter är mycket viktiga

Kommentera gärna här!