“Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”

Denna rapport handlar om spetspatienter. Ordet spetspatient kom till som ett försök att återta ordet patient och vända det till något positivt, på liknande sätt som homosexuella har återtagit ordet bög. Orden vi använder formar våra värderingar. Ordet ’patient’ kommer från grekiskan och betyder ”den som lider”. Och det stämmer ju att förr i tiden… Fortsätt läsa “Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”