Hur kom ordet ‘spetspatient’ till?

Ordet ”spetspatient” myntades av Sara Riggare för att hon saknade ett svenskt ord som beskrev alla de patienter och närstående som hon träffat på genom åren, som trots många gånger stora och svåra hälsoutmaningar gör så mycket de kan för att hjälpa sig själva eller en närstående.

Publicerat den
Kategoriserat som FAQ

Vad är Forum Spetspatient?

Forum Spetspatient är en organisation med syfte att stimulera och stötta samhällets omställning från vård till hälsa med ett tydligt patient- och närståendeperspektiv. Läs mer här ->>>

Publicerat den
Kategoriserat som FAQ