Hur kom ordet ‘spetspatient’ till?

Ordet ”spetspatient” myntades av Sara Riggare för att hon saknade ett svenskt ord som beskrev alla de patienter och närstående som hon träffat på genom åren, som trots många gånger stora och svåra hälsoutmaningar gör så mycket de kan för att hjälpa sig själva eller en närstående.

Kommentera gärna här!