Spetspatientramverket

Att vara spetspatient handlar om att använda sina spetskompetenser. Under projektet Spetspatienter som pågick maj 2017–december 2019 så genomfördes forskning för att bättre förstå vad spetspatienter gör. Resultatet blev ett ramverk med 13 olika kompetenser/aktiviteter/beteenden:

 • Egenvårdaren – Gör det som är möjligt för att lära sig mer om sin hälsa, samt arbetar för att förbättra det.
 • Aktivisten – Strävar efter att förbättra vården och/eller samhället genom praktiskt och medvetet opinionsarbete.
 • Kommunikatören – Kommunicerar sina egna erfarenheter av hälsoutmaningar genom till exempel konferenser,möten, bloggar, sociala medier och podcasts.  
 • Entreprenören – Använder sina erfarenheter av hälsoutmaningar för att bygga företag och/eller andra organisationer. 
 • Innovatören – Skapar eller har idéer om nya lösningar baserade på sina egna erfarenheter av hälsoutmaningar. 
 • Mentorn – Delar med sig av sin kunskap och erfarenheter av hälsoutmaningar för att öka kunskapen hos andra. 
 • Trackern – Monitorerar sina symtom och/eller behandlingar.
 • Hackern – Använder teknisk kompetens för att lösa hälsoutmaningar. 
 • Kunskapssökaren – Är insatt i den senaste forskningen och evidensen. 
 • Patientforskaren– Använder vetenskapliga metoder för att forska på sina hälsoutmaningar och/eller är partner med etablerade akademiska forskare.
 • Samarbetaren – Etablerar och hanterar partnerskap med hälso- och sjukvården. 

Läs mer om spetspatientramverket i kapitel 1 av rapporten “Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring”.

Projektledaren – Samordnar sin vård och hanterar flera kontakter gällande sin hälsa och vård. 

? – Den sista ikonen symboliserar att vi tror att ramverket behöver vara dynamiskt.

Kommentera gärna här!