Vad är Forum Spetspatient?

Forum Spetspatient är en organisation med syfte att stimulera och stötta samhällets omställning från vård till hälsa med ett tydligt patient- och närståendeperspektiv. Läs mer här ->>>

Kommentera gärna här!