Ny vetenskaplig artikel om spetspatienter

Texten nedan är kopierad från https://nyheter.ki.se/ny-publikation-fran-patienten-i-forarsatet-spetspatienters-upplevelser-av-covid-19-pandemin I en nyligen publicerad studie i BMJ Open undersöker författarna hur spetspatienters engagemang och upplevelser var under den tidiga Covid- 19 pandemin. Spetspatienter kan definieras som patienter eller anhöriga som använder sina erfarenheter och kunskaper för att förbättra deras egna eller anhörigas vårdsituation och /eller sjukvården. Hej Hanna Jansson,… Fortsätt läsa Ny vetenskaplig artikel om spetspatienter

Kunniga patienter kostar mindre

I en vetenskaplig artikel från 2013 beskriver Hibbard och kollegor att patienter som är kunniga och engagerade i sin hälsa och hälso- och sjukvård använder vårdens tjänster mer effektivt och kostar därmed mindre. Patienters “aktiveringsnivå” delas i studien in i fyra steg där nivå 1 är de minst engagerade patienterna. Skillnaderna i kostnad mellan de… Fortsätt läsa Kunniga patienter kostar mindre

Spetspatientramverket

Att vara spetspatient handlar om att använda sina spetskompetenser. Under projektet Spetspatienter som pågick maj 2017–december 2019 så genomfördes forskning för att bättre förstå vad spetspatienter gör. Resultatet blev ett ramverk med 13 olika kompetenser/aktiviteter/beteenden: Egenvårdaren – Gör det som är möjligt för att lära sig mer om sin hälsa, samt arbetar för att förbättra… Fortsätt läsa Spetspatientramverket