Öppen föreläsning på Uppsala universitet: Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre

Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre

Föreläsare: Sara Riggare, forskare i hälsoinformatik vid Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

När? 19 oktober 2022 klockan 14-16

Var? Universitetshuset (Biskopsgatan 3, Uppsala) sal IV och via Zoom.

Sara Riggare kallar sig patientforskare, vilket innebär att hon aktivt och öppet använder sina egna patienterfarenheter i sin egen forskning. I detta föredrag kommer Sara att berätta om sin doktorsavhandling om “personal science”, ett relativt nytt begrepp som på svenska kan översättas till vardagsvetenskap. Det är ett sätt att strukturerat använda sina egna observationer om sin egen hälsa för att besvara sina egna frågor och funderingar. Sara har själv till exempel använt vardagsvetenskap för att förbättra effekten hon får av sina parkinsonmediciner genom att göra strukturerade observationer och diskutera resultaten med sin neurolog.

I avhandlingen har Sara undersökt om metoderna som används i vardagsvetenskap kan vara användbara för personer med Parkinson. Detta gjorde hon genom att testa själv och även fråga andra personer med Parkinson om deras situation. Den viktigaste slutsatsen från avhandlingen är att vardagsvetenskap kan användas för att bättre förstå sin sjukdom och förbättra sin behandling, både på egen hand och med stöd från vårdpersonal.

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se

2 kommentarer

Kommentera gärna här!